Kategórie
Nezaradené

WSA Online Jury 2018

Pre zabezpečenie transparentnosti hodnotenia všetkých projektov prihlásených do súťaže  vytvorila WSA medzinárodnú jury zloženú z uznávaných expertov. Ich úlohou bude hodnotiť prihlásené produkty a zostaviť WSA Shortlist 2018.
WSA Online jury 2018