Kategórie
Nezaradené

Špeciálne ocenenia na Festivale #EYA16

Rozmanitosť víťazných projektov EYA je naozaj široká. Na zvýraznenie určitých aspektov a ich hodnotenie z iného pohľadu na vec, traja partneri EYA priviedli na svetlo sveta „Špeciálne ocenenia“.

Experti z Federálneho rakúskeho kancelárstva vybrali projekt s najväčším sociálnym dopadom. Pre svoj vynikajúci prístup bol vybraný rakúsky víťaz Refugeeswork.at na cenu Sociálneho dopadu 2016.

Hospodárske oddelenie mesta Gratz udelilo ocenenie podľa najväčšieho ekonomického potenciálu. Najlepší Ekonomický potenciál za rok 2016 sa stal Fresh.Land

V neposlednom rade cena UBIT- vybraná a udelená expertami z Unit IT & Consulting Styria (UBIT) z Štajerskej obchodnej komory za najväčší hospodársky význam pripadla: Poslonaut/Hire App!