Portály

idDesign

Portál pre rozvoj znalostí a zručností v oblasti manažmentu projektov Korporatívnej identity a Brandingu, rozvoja komunikačných a prezentačných schopností.

www.iddesign.sk

VASA Institute

Výučba v oblasti fotografie a nových médií.

www.vasa-project.com

KnowledgeFox®

Portál využívajúci platformu  KnowledgeFox® vyvinutú Research Studios Austria FG. KnowledgeFox® umožňuje prístup k znalostiam prostredníctvom pohotového systému opakovania, využívajúceho inteligentné výčbové karty.

Systém používa riešenie Klient – server s Micro Step Manager®, databázou obsahu s príjemným užívateľským rozhraním pre manažment používateľov a kurzov. Je zároveň aj autorským nástrojom.

KnowledgeFox®  klient podporuje najpoužívanejšie operačné systémy a zariadenia, vrátane mobilných.

www.knowledgefox.net