Kategórie
Nezaradené

Nová verzia KnowledgePulse® má meno KnowledgeFox®

Inovovaná verzia aplikácie nášho partnera pre mikroučenie (microlearning), Research Studios Austria, dostala meno KnowledgeFox®. Oproti pôvodnej aplikácii KnowledgePulse®

je už plne multimediálna a bola doplnená možnosťou súťaženia študentov medzi sebou. Gamifikačný doplnok KnowledgeMatch® poskytuje možnosť vyzvať „súpera“ a súťažiť s ním v ovládaní vedomostí na určitú tému. Je významným motivačným prvkom mikroučenia. Viac podrobností môžete nájsť na našej stránke v časti Mikroučenie alebo na www.knowledgefox.net