Mikroučenie

Čo je mikroučenie

Koncept

Rýchlo zabúdame na to čo sa učíme – behom 60 minút, zabúdame viac ako 50 percent získaných informácií. Nemáme dosť času pre dlhé tréningy mimo pracoviska a pracovníci sú preťažení každodenným tokom informácií.

Mikroučenie sa vyznačuje malými  sekvenciami učenia. Tento princíp bol použitý v mnohých oblastiach, už stovky rokov, napríklad keď sa učí jazyk alebo hudobný nástroj. Malé, opakované kroky zabezpečia, že získavané vedomosti alebo zručnosti sú  trvalé.

Koncepcia  Microlearning  bola  pôvodne vytvorená Research Studios Austria FG, ktorá je materskou spoločnosťou KnowledgeFox, v roku 2003. Inovácia KnowledgeFox spočívala v inteligentnom využívaní počítačov a  podpory študentov  prostredníctvom internetu.

Mikroučenie s KnowledgeFox je nový vzdelávací prístup, ktorý sa zameriava výlučne na dosiahnutie cieľovvzdelávania. Miesto merania hodin  alebo dní strávených na školeniach, KnowledgeFox  meria výsledky. Výsledkom je, že pracovníci sú schopní dosiahnuť maximálny úžitok z tréningov a prednášok, ktoré absolvujú.

Digitálne vedomostné karty: Ľahká tvorba, univerzálne použitie

Pýtať sa namiesto vysvetľovania: Prečo by sme mali nudiť študujúcich vysvetľovaním niečoho na čo poznajú odpoveď? KnowledgeFox vždy predkladá faktické otázky pred sprostredkovaním obsahu, chce tak podnietiť zvedavosť a záujem.

Bezprostredná spätná väzba: : Ak otázku nie je možné zodpovedať ihneď, riešenie a vysvetlenie sa objaví okamžite – a pritom stále príťažlivé.

Individualizované vzdelávanie: Používatelia samotní sa rozhodnú ako často si prajú dostávať otázky. Prostredníctvom funkcií indexu a vyhľadávania odpovede na špecifické otázky možno nájsť zakaždým.

Hravé súťaženie:: Študujúci môžu pozvať kolegov na Vedomostnú súťaž a overiť si svoje znalosti v súťažení. Po troch kolách víťaz získava body do rebríčka.