Technológie

Manažment znalostí

Tvorba znalostných máp pre vzdelávacie projekty a kurzy v aplikáciách ConceptDrawMindmeister, Freemind, The Brain.

Systémy riadenia výučby (LMS)

Kurzy v prostredí, LMS  Moodle, LMS Blackboard, My-education

Virtuálne pracovne, učebne, webináre, konferencie

Onif Education, WIZIQ, Blackboard Collaborate

Do výučbového procesu integrujeme potenciál špičkových IT technológií.

Mobilná výučba, microlearning

KnowledgeFox

Interná tímová komunikácia

Onif meeting