Každý hlupák môže vedieť.
Ide o to pochopiť.

– Albert Einstein

O iLearn

  • Popularizácia využívania online technológií vo vzdelávaní.
  • Podpora a popularizácia súťaží študentov stredných a vysokých škôl v tvorbe aplikácií na báze informačných technológií.
  • Organizácia multikulturálnych vzdelávacích komunít.
  • Podpora celoživotného vzdelávania organizovaním špecializovaných online kurzov vedených skúsenými lektormi z rôznych krajín.

Networking

  • EADIM (logo)
  • GEG Slovenská republika (logo)
  • Logo WSA (logo)
  • Logo WSA (logo)

Novinky

WSA Online Jury 2018

Pre zabezpečenie transparentnosti hodnotenia všetkých projektov prihlásených do súťaže  vytvorila WSA medzinárodnú jury zloženú z uznávaných expertov. Ich úlohou...

Termín uzávierky pre WSA Slovakia 2018

Termín pre prihlásenie aplikácií do World Summit Award Slovakia 2018 je 15. september 2018. Návod na prihlásenie vášho projektu demonštruje video