Aktivity

iLearn ja národným koordinátorom a spoluorganizátorom významných svetových a európskych súťaží.

World Summit Award (WSA)

World Summit m – Award

World Summit Youth Award (WSYA)

EUROPRIX Multimedia Award

European Youth Award (EYA

World Summit Award

World Summit Award (WSA) vyberá a podporuje najlepší svetový e-Content a najinovatívnejšie ICT aplikácie. Ponúka celosvetovú platformu pre tých, ktorí ocenia kreatívne využitie informačných a komunikačných technológií, a ktorí sa snažia o to aby dnešná informačná spoločnosť bola všeobsažnejšia.

World Summit Mobile Award

World Summit m – Award je zameraná na výber a podporu najlepších svetových aplikácií v oblasti mobilného obsahu.

World Summit Youth Award (WSYA)

World Summit Youth Award (WSYA) vyberá a podporuje najlepšie práce v oblasti e-Contentu. Demonštruje potenciál mladých ľudí k vytváraniu vynikajúceho digitálného obsahu a slúži ako platforma pre ľudí zo všetkých členských štátov OSN, aby spolupracovali v úsilí o dosiahnutie Millennium Development Goals (MDGs).

EUROPRIX Multimedia Award

EUROPRIX Multimedia Award oslovuje mladých, kreatívnych tvorcov multimédií vo veku do 30 rokov, ktorí pracujú v oblasti dizajnu médií a e-Content. Ocenenie EUROPRIX Multimedia Award sa líši od ostatných súťaží zameraním na inovácie, kreativitu a originalitu. Hlavnou myšlienkou je podporiť mladé talenty z celej Európy a vytvoriť celoeurópsku platformu pre presadzovanie najlepších multimediálnych projektov.

European Youth Award (EYA)

European Youth Award (EYA) zapája mladých ľudí do tvorby EÚ Digitálna agenda, ktorá do roku 2020 chce dosiahnuť relevantnosť digitálnych technológií pre všetkých občanov.