Vytvorili sme komunikačnú sieť projektu Centra slovenského jazyka v USA

V spolupráci iLearn online centra a spoločnosti iCord International bola spustená do testovacej prevádzky komunikačná sieť Centra slovenského jazyka. Tvoria ju aplikácie fungujúce v reálnom čase. Aplikácia Onif chat umožňuje priame prepojenie členov tímu prostredníctvom textových správ, hlasových a video hovorov, zdieľania súborov a obrazovky počítača. Komunikácia prebieha prostredníctvom počítačov ako aj mobilných zariadení ako sú tablety, smartfóny, všetky mobilné zariadenia fungujúce na platforme Android a iOS. Aplikácia ONIF room je určená pre online stretnutia projektového tímu, riešiteľských tímov a vzdelávanie pedagógov. Účasť na stretnutí nevyžaduje inštaláciu špeciálneho softvéru, stačí pripojenie prostredníctvom www prehliadača. Účastníci majú možnosť prezentovania súborov rôzneho typu (powerpoint, word, excel), obrazových a video súborov, k dispozícii je interaktívna tabuľa. Kapacita miestnosti umožňuje aktívnu účasť všetkých členov tímu vrátane hostí, bez ohľadu na ich geografickú polohu.