Technology

Knowledge Management

Tvorba znalostných máp pre vzdelávacie projekty a kurzy v aplikáciách ConceptDraw, Mindmeister, Freemind, The Brain.

Learning Management Systems (LMS)

Courses in the environment, LMS Moodle, LMS Blackboard, My-education

Virtual office, classroom, webinars, conferences

Onif Education, WIZIQ, Blackboard Collaborate

Do výučbového procesu integrujeme potenciál špičkových IT technológií.

Mobile learning, microlearning

KnowledgeFox

Internal team communication

Onif meeting