Projects

Centrum slovenského jazyka v USA

iLearn je partnerom a spoluriešiteľom projektu Centrum slovenského jazyka v USA. Základným cieľom projektu je propagácia a výučba slovenského jazyka v USA, najmä v štátoch so silnou populáciou hlásiacou sa k slovenskej národnosti (Pennsylvania, Ohio, New Jersey). Ide jednak o vytvorenie organizačnej zložky schopnej komunikovať a riadiť celkové zámery, ako aj o vytvorenie a šírenie obsahu zodpovedajúceho potrebám krajanských inštitúcií, jednotlivcov a potrebám výučby na univerzitnej úrovni.

Viac informácií na www.csj.sk

Time, space, and geography have been compressed to create a rich multi-cultural learning environment.

Projekt VASA

The VASA Project in an online media studies workshop connecting individuals and communities on a global scale who have interest in media studies, photography, digital media arts, and sound.

To meet its vision, the VASA Project supports online media-related workshops; gallery talks by artist, critics, historians, and theoreticians; curated exhibitions; an e-bookstore; “Transmedia” the VASA Project blog, and other media-related blog projects and discussion groups.

The VASA Project is based upon the union of two familiar environments: the traditional workshop model and networked digital media technology.

More information www.vasa-project.com

MicroLearning and Information Environments

The Research Studio “MicroLearning and Information Environments” researches and develops innovative systems and supports both individual and corporate processes of learning and knowing in a manner suited to everyday life. The Studio’s approach commences with the appraisal and reassessment of microdimensions and their relation to the greater systemic context and focuses on the utilization of media environments as learning environments.

Viac informácií na www.microlearning.org